Serbian: српски

The Attorney-General's Department

Serbian: српски

Департмент главног државног тужиоца

Департмент главног државног тужиоца обавља читав низ услуга судског и грађанског правосуђа за владу Јужне Аустралије и управља службама портфеља правосуђа. Циљ Департмента главног државног тужиоца - заједно са ширим портфељом правосуђа - је да се одржава сигурна и безбедна средина у којој грађани Јужне Аустралије могу да живе и раде и где се штите права појединаца; као и да информише владине агенције и судске власти у циљу смaњивања изложености владе правном и пословном ризику.

Како да нас контактирате

Поштанска адреса: GPO Box 464 Adelaide South Australia 5001
Телефон: (08) 8207 1555
Факс: (08) 8207 1773
Емејл: agd@agd.sa.gov.au

Преводилачка служба (TIS)

Ако вам је потребан преводилац и живите у Јужној Аустралији, молимо да контактирате Преводилачку службу на телефон 131 450 и замолите преводиоца да телефонира нас.

Центар за превођење у Јужној Аустралији (ITC)

ITC је званична државна преводилачка агенција Владе Јужне Аустралије. Основан је 1975 године у саставу Департмента главног државног тужиоца. ITC обавља свеобухватне, поверљиве и професионалне преводилачке услуге које се одрађују на време и веома квалитетно. Са искуством од преко 30 година ITC је развио лингвистичку и техничку стручност у више од 110 језика и дијалеката.

www.translate.sa.gov.au

Last updated: 
Thursday, 4 September 2014
Printer-friendly versionSend by email
Law Handbook online button
Law Handbook online button
Button for Find a Justice of the Peace
Button for Find a Justice of the Peace